Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tydzień liturgiczny

DWUNASTY TYDZIEŃ ZWYKŁY 23–28 VI 2014

PONIEDZIAŁEK

2 Krl 17,5–8.13–15a.18; Mt 7,1–5
Słowo Boże: Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: „Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka”, gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka… Kto potrafi trafnie opisać świat z jego zawiłościami: intelektualista? Może trzeźwy analityk ekonomiczny? A może socjolog lub psycholog? Nie. Jezus zwraca uwagę, że człowiek o czystym sercu, który dostępuje łaski widzenia Boga, może najpełniej ogarnąć swym spojrzeniem otoczenie. Im bardziej wyzbywamy się grzechu, tym wyraźniej pogłębiamy możliwość rozumienia otoczenia.
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości.
WTOREK
Iz 49,1–6; Dz 13,22–26;Łk 1,57–66.80
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
Słowo Boże: Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna (…). Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”. Tym imieniem nazwał przyszłego proroka Archanioł w jerozolimskiej świątyni. Zanim ten począł się w łonie swej matki, Bóg snuł związane z nim plany. Nasze imię prawdziwe ukryte jest w Bogu. Bo tylko On wie, kim dokładnie winniśmy być – stać się w ciągu naszego życia. Naszym zadaniem jest budować własne człowieczeństwo tak, by było miejscem, gdzie objawi się wielkość Boga.
Modlitwa dnia: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana, udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju.
ŚRODA
2 Krl 22,8–13; 23,1–3; Mt 7,15–20
Słowo Boże: Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Roztropny człowiek ze spokojem przyjmie przestrogę, że w owczej skórze mogą ukrywać się wilki. Zauważy zarazem wiele dobra. Roztropność pozwala zachować dystans, tak by nie ulec łatwowierności, ale też otwiera ku zaufaniu, bez którego nie sposób nawiązywać codziennych więzi. Roztropność potrafi przebić się przez pozory, bez ulegania ich fałszywemu urokowi, by podążyć za tym, co szlachetne.
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości.
CZWARTEK
2 Krl 24,8–17; Mt 7,21–29
Słowo Boże: Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął… Pułapka, w jaką wielu wpadło, polega na przekonaniu, że sami możemy o wszystkim decydować; więcej, że sami tworzymy koncepcje naszych rozwiązań, decyzji. Tymczasem jest to złudzenie – każdy z nas bardziej lub mniej świadomie podąża za rozwiązaniem już przez kogoś poznanym, opisanym. Bo zasadnicze pytanie brzmi nie: czy słuchamy, lecz: kogo słuchamy. Jezus mówi, że warto słuchać Jego słów. Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości.
PIĄTEK
Pwt 7,6–11; 1 J 4,7–16; Mt 11,25–30
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Słowo Boże: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Pan jest przewodnikiem, nauczycielem. Trzeba słuchać, patrzeć i… nie wolno na tym zakończyć. Kolejny krok to naśladowanie. Propozycja Pana jest jednoznaczna: uczcie się ode Mnie. Jeden z wielkich bólów współczesności polega na głębokim egzystencjalnym niepokoju, który niszczy każdą osobowość. Jezus wskazuje na cichość i pokorę, jako drogę do ukojenia, wewnętrznego pokoju.
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, oddajemy cześć Sercu umiłowanego Twojego Syna i wysławiamy wielkie dary Jego miłości, spraw, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfite łaski.
SOBOTA
Iz 61,9–11; Łk 2,41–51
WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA NMP
Słowo Boże: Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Serce matki szuka syna dlatego, że zatroskane jest o dobro dziecka. Serce Niepokalanej obejmuje każdego ucznia Chrystusowego. W swej miłości jest tak czyste i piękne, iż nie powstrzymuje się przed każdym kolejnym krokiem w kierunku dziecka, które potrzebuje pomocy. Spójrzmy na Serce Maryi – oto Serce szukające nas, pragnące naszej pomyślności. Serce podążające tam, gdzieśmy się zagubili.
Modlitwa dnia: Boże, Ty przygotowałeś w Sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego, spraw, abyśmy przez wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy stali się świątynią Twojej chwały.