Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Za 9,9–10; Rz 8,9.11–13; Mt 11,25–30

JEZUS ŁAGODNY I POKORNY SERCEM

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.
ROZWAŻANIE
Czy krzyż może być słodki? Czy cierpienie może być lekkie? Nie jesteśmy skłonni wierzyć tym zapewnieniom Jezusa. Wystarczy krótka chwila refleksji, by uzmysłowić sobie ciężar krzyża i ogrom męki na krzyżowej drodze. Dlaczego zatem Jezus mówi o słodkim jarzmie i lekkim brzemieniu? Bo chce nam wskazać na niezwykłą wartość łaski, którą napełnia nas Pan. Bez łaski możemy jedynie marzyć o pokonaniu codziennych trudności. Lecz umocnieni łaską od Boga stajemy się zdolni do czynów przekraczających ludzką wyobraźnię, większych niż najśmielsze marzenia. Mocni łaską, zniesiemy każde utrudzenie.

rs