Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer specjalny poświęcony kapłanom wiernym Bogu i Ojczyźnie

Oddajemy do rąk Czytelników numer specjalny „Źródła”, poświęcony kapłanom wiernym Bogu i Ojczyźnie. Na przestrzeni wieków było ich tysiące. Spośród nich wybraliśmy garstkę – prawie 30, których opisujemy. Tylko tylu, a Kościół w Polsce pozostawił ich tak wielu. Niektórzy z nich są szerzej znani, inni zapomniani. Poprzez nich chcemy pokazać, w tym trudnym dla Polski czasie, iż nawet w najbardziej beznadziejnej sytuacji Opatrzność ofiarowała nam kapłanów, którzy, gdy była taka potrzeba, nie cofnęli się nawet przed ofiarą swego życia w służbie Bogu i Ojczyźnie. W tym numerze nie opisujmy wielkich Prymasów, ks. kard. Augusta Hlonda oraz ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, którym poświęcone były już oddzielne numery specjalne, a także tych, którzy wypełniając swą misję na polskiej ziemi dostąpili chwały, zostając beatyfikowanymi lub kanonizowanymi. Wierzymy, że dzisiaj orędują za naszą Ojczyzną w niebie, a być może kiedyś, niektórzy z naszych bohaterów dołączą do nich. Wszyscy oni pozostaną dla nas przykładem i źródłem siły, abyśmy „całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym”. O co tak prosił nas przed 35 laty, dzisiaj już święty, Jan Paweł II.