Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Podróżowanie do Boga

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Cała historia zbawienia, która rozpoczęła się od wielkiego exodusu Abrahama, była jednym wielkim pielgrzymowaniempo drogach wiary. Również Jezus, który przedstawia się jako „Droga”, przez wcielenie sam wyrusza na drogę swojego ludu i całej ludzkości, jednocząc się z każdym człowiekiem. On nie tylko pokazuje drogę, którą należy iść do Boga, lecz sam nią kroczy. On sam jest Drogą do Boga. Także uczniowie Jezusa, natchnieni przez Ducha Świętego, rozeszli się na wszystkie strony świata, idąc między różne narody i wszędzie głosząc Ewangelię. Oni również, czego świadectwem są Dzieje Apostolskie, definiują życie chrześcijańskie jako drogę do niebieskiego Jeruzalem. (…) Oczywistą rzeczą jest, iż pielgrzymka różni się od turystyki. Turystyka jest bowiem ucieczką od życia codziennego do czegoś niecodziennego, natomiast pielgrzymowanie jest podróżowaniem w określonym celu. Jednym z pierwszych celów, z powodów których Kościół zachęca do pielgrzymowania, jest pogłębienie wiary i życia duchowego. Pielgrzymka jest bowiem naszym podróżowaniem do Boga.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. poprzedzającej wymarsz
80. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, Poznań, 6 VII 2014 r.