Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (32)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek… sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę… Podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją” (Mt 13,44–46). Te przypowieści odnoszą się do każdego chrześcijanina. W jaki sposób odnoszą się do małżeństwa i rodziny? Co jest skarbem, perłą dla męża i żony, dla rodziców i dla dzieci? Skarbem i perłą jest sam Bóg, wieczność, życie w przyjaźni z Bogiem. Dla małżonków skarbem, perłą jest łaska Sakramentu Małżeństwa, powołanie do małżeństwa, dziecko („kto przyjmuje jedno z tych małych, Mnie przyjmuje” – Mk 9,37). Skarbem jest współmałżonek, jest Boże słowo o małżeństwie i rodzinie („co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” – Mt 19,6). Pan Jezus opowiedział też przypowieść o sieci (Mt 13,47–50): „Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju”. Po wyciągnięciu na brzeg dobre ryby zebrano w naczyniach, a złe odrzucono. „Tak będzie przy końcu świata… wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony” (Mt 13,49–50). Czy można być odrzuconym za zdradę łaski Sakramentu Małżeństwa, za zdradę tego/tej, któremu/której składano przysięgę? Św. Paweł pisze, że Bóg powołuje człowieka, aby stał się „na wzór obrazu Jego Syna” (Rz 8,29). Małżeństwo i rodzina – to powołanie. W rodzinie każdy jest powołany, aby był „na wzór obrazu Jego Syna”. „Rodzina chrześcijańska buduje… Królestwo Boże w dziejach poprzez samą codzienną rzeczywistość… a więc poprzez miłość małżeńską i rodzinną… przeżywaną w wierności i płodności… w misji prorockiej, kapłańskiej i królewskiej Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, p. 50).
Propozycja refleksji
Kto jest skarbem w mym życiu? W mojej rodzinie? Gdy mówię w rodzinie: „moja perło” – czy to coś znaczy?