Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Iz 22,19–23; Rz 11,33–36; Mt 16,13–20

TOBIE DAM KLUCZE KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego. a to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
ROZWAŻANIE
Pośród różnych błogosławieństw wypowiadanych przez Jezusa jest także i to skierowane do Szymona Piotra: „Błogosławiony jesteś… Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie”. A to oznacza, że szczęśliwy jest ten człowiek, do którego przemawia Bóg, któremu Bóg wskazuje drogę, którego poucza i pozwala rozumieć, co dzieje się wokół niego. To doświadczenie szczęścia stało się udziałem Piotra. Jednakże raz doświadczone szczęście nie oznacza, że będzie ono trwać. Rychło przekonał się o tym także Apostoł. Prośmy Pana, byśmy mieli udział w tym błogosławieństwie i nie zadowalajmy się jednorazowym owocem, bo tego błogosławieństwa potrzebujemy na co dzień.

rs