Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Przybędzie Boski Żniwiarz

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Kiedy nadchodzą dożynki, każdy roztropny gospodarz winien sobie przypomnieć o tym, że on sam jest nie tylko żniwiarzem, ale również rolą Bożą. Dlatego też w czas dożynek warto, by każdy rolnik pomyślał nieco o własnym dochodzeniu do dojrzałej wiary, a następnie o swoim sposobie obecności w świecie, aby jego życie nie stało się pozbawione sensu. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Warto więc, żeby rolnik zastanowił się nad chwilą, kiedy i po niego przybędzie Boski Żniwiarz, który odrzuci plewy, a ziarna dobrych uczynków zgromadzi w swoich spichlerzach. Zachęcam więc gospodarzy, aby wasze serca nie były zachwaszczonymi polami, lecz glebą wydającą dobry owoc. (…) Nie można zredukować życia rolnika jedynie do wymiaru dóbr materialnych, u podstaw wszelkiego pełnego rozwoju osoby i społeczności ludzkiej znajduje się bowiem wzrost wrażliwości na Boga i poznanie samego siebie.

Fragment homilii wygłoszonej do rolników z wielkopolskiego Wonieścia podczas Mszy św. dziękczynnej za tegoroczne plony i za zakończony remont kościoła parafialnego św. Wawrzyńca, 10 VIII 2014 r.