Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Nie zasłaniać Chrystusa

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Pan Bóg daje każdemu człowiekowi przynajmniej jeden talent, by ten go rozwinął i pomnożył. Wszystkie talenty i zdolności, z którymi się rodzimy, są darem Stwórcy, a nie naszą zasługą. Pan Bóg, proporcjonalnie do powierzonych człowiekowi talentów, domaga się od niego ich pomnożenia, zgodnie z możliwościami, które człowiek otrzymał. Bóg nie żąda rozwijania tego, czego nie posiadamy, nie musimy więc zazdrośnie patrzeć na inne osoby, które rozwijają swoje talenty, gdy my sami nie mamy do czegoś inklinacji. Ostatecznie każdy z nas jest odpowiedzialny za własny rozwój, i choć jest wspomagany przez otoczenie, środowisko, w którym żyje, to pozostaje sprawcą swojego losu. Rozwój talentów wiąże się z poniesieniem ofiar i wysiłku. Grzech zaniedbania pojawia się wtedy, gdy niczego nie robimy lub rezygnujemy z wysiłków na rzecz rozwijania własnych zdolności. Talenty, które człowiek ma rozwijać i pomnażać, powinny służyć chwale Bożej. Nie można przyzwolić na to, by jakakolwiek myśl czy sprawa przesłoniły Pana Boga. Katecheta nie ma sobą zasłaniać Chrystusa.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. z okazji
Archidiecezjalnego Dnia Katechetycznego, 30 VIII 2014 r.