Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

U Matki Bożej Kalwaryjskiej

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

„Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra”. Te słowa dzisiaj skierowane są do nas, do naszych rodzin. Zawarta jest w nich zachęta, byśmy całą ufność złożyli w Bogu. Życie rodzinne nie jest nigdy wolne od trudności, napięć, niepewności jutra, od troski o przyszłość i los najbliższych. Z tymi lękami nie możemy dać sobie rady sami. Z tym wszystkim przybyliśmy na Kalwarię, do Sanktuarium Krzyża Chrystusowego, do Matki Najświętszej. Postawmy Boga w centrum wszystkich spraw. W słowie Bożym szukajmy świateł, drogowskazów w codziennym zmaganiu się o dobro, o miłość, o wierność. Kościół niech będzie dla nas oparciem. (…) Święty Jan Paweł II bronił małżeństwa jako związku miłości mężczyzny i kobiety. Bronił rodziny jako pierwotnej, podstawowej komórki społeczeństwa. Bronił życia ludzkiego od poczęcia do naturalnego końca. W ten sposób święty Papież bronił fundamentów naszej cywilizacji, podważanych w naszych czasach przez nieodpowiedzialne ideologie, przez kulturę hedonizmu i egoizmu.

Fragment homilii wygłoszonej podczas XXII Pielgrzymki Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, Kalwaria Zebrzydowska, 7 IX 2014 r.