Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (39)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Św. Paweł streszcza swoje życie, apostolstwo, całkowite oddanie Chrystusowi i Jego Ewangelii, na różny sposób. Przejmujące jest wyznanie w Liście do Filipian: „ Dla m nie b owiem ż yć – t o Chrystus, a umrzeć – to zysk” (Flp 1,21). To zdanie jest dla każdego chrześcijanina rachunkiem sumienia, upomnieniem, wezwaniem do nawrócenia i nowej gorliwości w codziennym życiu i apostolstwie. A co znaczy to Pawłowe wyznanie dla małżeństwa i rodziny? „Dla mnie żyć – to Chrystus…” – a jeśli to zdanie poważnie przyjmuje do swego serca tylko jedna osoba w rodzinie? Jeśli w zaufaniu i oddaniu Chrystusowi, w kształtowaniu życia rodzinnego jest zupełnie sama? W czym może iść na kompromis, a w czym nie wolno ustępować? Wspaniałą naukę dla każdego ucznia, a także dla rodzin, daje Pan Jezus w przypowieści o robotnikach w winnicy (Mt 20,1–16). „Idźcie i wy do winnicy” (Mt 20,7). Gospodarz winnicy wynajmował robotników wczesnym rankiem i w ciągu dnia, nawet pod wieczór: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” (Mt 20,6). Winnicą jest Kościół, rodzina, parafia, serce człowieka. W rodzinie każdy z członków uprawia tę winnicę, troszczy się o winny krzew, którym jest on sam, a zarazem o tę winnicę, którą jest małżeństwo i rodzina. „Idźcie i wy do mojej winnicy” – jest to zaproszenie i zobowiązanie wystosowane przez samego Pana Jezusa: nie bądź bezczynny, weź odpowiedzialność za rodzinę, za dzieci i małżonka, za sprawy doczesne, ważne i codzienne, za wiarę i za zbawienie każdego z członków rodziny. „Idźcie i wy do mojej winnicy” – te słowa Pana Jezusa można odnieść do rodziny, która angażuje się w życie parafii, grupy modlitewnej, apostolstwa charytatywnego. Włączenie się rodziny, niektórych jej członków, pomaga całej rodzinie w budowaniu jedności. Trzeba jednak pamiętać, aby – włączając się w apostolstwo grupy – nie zaniedbywać obowiązków wobec małżonka, dzieci i całej rodziny. „Gdy któryś z członków rodziny nie wierzy lub nie praktykuje konsekwentnie, w tym przypadku inni członkowie rodziny winni dać mu żywe świadectwo ich wiary” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, p. 54).
Propozycja postanowienia
Porozmawiajmy w rodzinie, jak możemy zaangażować się w życie apostolskie i modlitewne grup i wspólnot w rodzinie. Pomagając innym na drodze wiary, sami umacniamy się w realizacji powołania małżeńskiego i rodzinnego.