Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Przynależność do wspólnoty

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Ojciec Święty Jan Paweł II pisał w swojej ostatniej encyklice, że „Kościół żyje Eucharystią”. To jest fundamentalna prawda, wyznaczająca charakter i formę życia każdej wspólnoty parafialnej i całego Kościoła. Ta prawda skłania nas po raz kolejny do zastanowienia się i postawienia sobie pytania, jakie miejsce w naszym życiu zajmuje niedzielna Msza święta. Jest to pytanie skierowane nie tyle do nas, biorących żywy udział w liturgii niedzielnej, ale przede wszystkim do tych, dla których Eucharystia przestała być punktem odniesienia. Chociaż statystyki Kościoła w Polsce mówią wyraźnie, że frekwencja na Mszy niedzielnej jest wyższa w naszych diecezjach na południu kraju (…) to przynajmniej połowa naszych ochrzczonych braci i sióstr żyje na marginesie Kościoła. Wydaje się, że Chrystus ma im niewiele do powiedzenia, że mogą sobie bez Niego, na własną rękę urządzić życie. Stąd zadanie dla nas wszystkich, dla katolickich rodzin, by młode pokolenie, wkraczające w dojrzałe życie, odkrywało piękno wspólnej modlitwy, sens przynależności do wspólnoty parafialnej, w której można znaleźć oparcie, w której można doświadczyć solidarności.

Fragment homilii wygłoszonej w Myślenicach, 8 IX 2014 r.