Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Jubileusz to czas przebaczenia

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Według Biblii mały jubileusz to obchodzony co siedem lat rok szabasowy, a duży jubileusz przypada w co pięćdziesiątym roku, czyli po siedmiu małych jubileuszach. Cechą charakterystyczną biblijnego jubileuszu jest amnestia, po 49 latach obowiązywania prawa mojżeszowego następował bowiem rok miłosierdzia, kiedy Izraelitom zwracano wolność i własność wcześniej przez nich utraconą. W stulecie budowy kościoła wspominamy nie tylko wydarzenie historyczne, ale nade wszystko wydarzenie teologiczne. Budynek kościoła ma bowiem, oprócz historii materialnej, także swoją historię duchową. To ona nadaje mu jego właściwe znaczenie w tym wszystkim, co przez niego dokonuje się pośród wiernych. A świątynia ta od samych swoich początków uczyła ludzi miłosierdzia. Prawdziwy jubileusz to właśnie czas miłosierdzia i przebaczenia polegający na tym, że każdy z nas z powrotem może stać się pełnoprawnym dzieckiem Bożym. Dlatego tym, co jubileusz może wnieść w życie każdej parafii, jest przebaczenie sobie nawzajem. To ono nadaje sens i wartość wszystkim uroczystym obchodom. Ma je wówczas także modlitwa zanoszona do miłosiernego Boga o błogosławieństwo dla wszystkich tych, którzy tworzą parafię.

Fragment homilii wygłoszonej podczas uroczystej Mszy św. w kościele św.
Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp. z okazji stulecia powstania, 21 IX 2014 r.