Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Rozwód jest dramatem

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Każdy, kto wchodzi w małżeństwo, pragnie zawarcia małżeństwa prawdziwego, pragnie mieć dzieci, na pierwszym miejscu stawia szczęście. Na początku jest pragnienie radosnego życia rodzinnego i małżeńskiego. Rola Kościoła polega na wspieraniu tego naturalnego dążenia związanego z małżeństwem, podbudowanie tego naturalnego pragnienia. Zwiększająca się liczba rozpadających się małżeństw budzi wielki smutek. To pokazuje na słabość wiary ludzi i na ich słabość psychiczną. Ludzie coraz bardziej swoje życie ustawiają na przyjemność, zamiast na prawdę. Na długi dystans rodzina i cały naród mogą przetrwać, jeśli są ukierunkowane na prawdę. Istnieje prawo dzieci do rodziców, dzieci mają prawo do swoich rodziców. Rozwód jest dramatem dla dzieci, który może skutkować niezdolnością do małżeństwa w przyszłości. Papież podejmuje temat rodziny, ponieważ jest on najistotniejszy dla budowy społeczeństwa i Kościoła. W związku z tym na czele państwa powinni stać ludzie, którzy mają wszystko poukładane w głowie według porządku Bożego, którzy wiedzą, jaką wartością jest rodzina dla Ojczyzny i którzy mogliby stać się autorytetem dla innych.

Fragment rozmowy z KAI przed III Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów nt. Rodziny, zwołanym przez papieża Franciszka, 26 IX 2014 r.