Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Ideał świętości

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Fascynująca osobowość i dzieło życia Jana Pawła II nie przestają być przedmiotem naszej refleksji i zadumy, choć od jego śmierci mija już dziesiąty rok. W tym czasie, stosunkowo krótkim, doczekaliśmy się kolejno jego beatyfikacji i kanonizacji – jego „wstępowania” do chwały ołtarzy. (…) On nadal przemawia, inspiruje, wskazuje drogę. On nadal, i to w sposób znaczący, jest obecny w życiu Kościoła – wielkiej wspólnoty zmartwychwstałego Pana. (…) Świętość może i powinna znajdować swój wyraz w naszych osobistych postawach i zachowaniach, w naszej miłości Boga i bliźniego. Ale ideał świętości powinien również kształtować styl i klimat naszych rodzin i środowisk, naszego życia społecznego i politycznego. Z jednej strony, zdając sobie sprawę z naszej grzeszności, powinniśmy się codziennie nawracać, walczyć z osobistymi i zbiorowymi wadami, ze słabościami, z niewiernością, ze skłonnościami do kłótni, do egoizmu partyjnego, do chronicznej niechęci wobec inaczej myślących. Z drugiej strony możemy i powinniśmy czynić wszystko, aby przy polskim stole było miejsce dla wszystkich.

Fragment homilii wygłoszonej w dniu Papieskim, Sanktuarium św. Jana Pawła II, Kraków, 12 X 2014 r.