Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Mdr 3,1–6.9; 2 Kor 4,14–5,1; J 14,1–6 Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

W DOMU OJCA MEGO JEST MIESZKAŃ WIELE

fot. Wikimedia Commons

Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
ROZWAŻANIE
Dom Ojca w niebie – tam jest przygotowane dla nas mieszkanie. To tam jest najwłaściwszy adres naszego stałego pobytu. Nie wolno o nim zapomnieć, trzeba go potraktować całkiem na serio. Bo ten adres nie jest metaforą ku pokrzepieniu serc. To słowo kolejnej obietnicy Jezusa i warto prostą wiarą je przyjąć. Warto myśleć z miłością o tym domu, o tych, którzy tam już zajęli swe miejsce; o tych, którzy wciąż do niego zmierzają, mimo że przekroczyli już granicę śmierci. Myśleć z miłością o domu Ojca…