Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Człowiek modlitwy

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Karol Wojtyła obdarzony został przez Boga wieloma talentami. Nie zmarnował daru. Najpierw ubogacał Kościół swoją pasterską posługą w rodzimej Archidiecezji i naszej Ojczyźnie. Urząd Biskupa Rzymu i Papieża otworzył przed nim ogromne możliwości działania, ajego osoba i służba okazały się darem dla Kościoła i świata. Stał się punktem odniesienia dla milionów ludzi na całym świecie. Wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. Zostawił ogromne dziedzictwo nauczania. Po śmierci Jana Pawła II, kiedy została już zamknięta księga jego ziemskiego życia i służby, uświadomiliśmy sobie wyraźnie, że przecież żył pośród nas i służył nam człowiek święty. Żył pośród nas i służył nam człowiek ośmiu Błogosławieństw. Jego świętość wyraziła się przede wszystkim w tym, że całe jego życie zanurzone było w Bogu. To był człowiek modlitwy. Modlitwa pozwalała mu patrzeć na świat szerzej i głębiej. Sam często powtarzał, że dzięki modlitwie wszystko widzi się inaczej. To nie było teoretyczne stwierdzenie. To było jego najgłębsze doświadczenie, pozwalające mu sprawować mądrze pasterski urząd.