Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

O małżeństwie i rodzinie

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Największym osiągnięciem Synodu Biskupów na temat współczesnych wyzwań wobec rodziny jest zauważenie konieczności otoczenia troską i towarzyszenia duszpasterskiego wszystkim sytuacjom regularnym i nieregularnym w małżeństwie. (…) Sytuacje nieregularne w małżeństwie wzmiankowane podczas synodu to na przykład rodzice samotnie wychowujący dzieci czy też osoby rozwiedzione, które zawarły, lub też nie zawarły, związku cywilnego. Chciałbym zwrócić również uwagę na konieczność poszanowania tradycji i wcześniejszego nauczania Kościoła na temat rodziny i małżeństwa. Nauczanie o małżeństwie i rodzinie nie zrodziło się na tym synodzie, tylko trwa tak długo, jak trwa Kościół. (…) Teraz musimy przedstawić na Konferencji Episkopatu wypracowane podczas synodu dokumenty. Trzeba potem pogłębić problem pod względem intelektualnym i pod względem duszpasterskim, czyli zastanowić się, jak w ogólnopolski program duszpasterski wprowadzić postanowienia synodu, tak, żeby do każdego księdza, do każdej parafii, do wszystkich duszpasterskich rad parafialnych one dotarły.

Fragment wypowiedzi po powrocie z Rzymu,
podczas konferencji prasowej, 20 X 2014 r.