Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (45)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

W niedawnej przeszłości w wielu rodzinach był zwyczaj, że w jednym pokoju (w górach – w „białej izbie”) urządzano ołtarzyk. Na naczelnym miejscu była figura Serca Pana Jezusa, figura Matki Bożej. Często na ołtarzu domowym ustawiano figurkę lub obraz św. Józefa i św. Antoniego. W kuchni i w każdym pomieszczeniu domu był zawieszony krzyż. Przy drzwiach znajdowała się kropielnica z wodą święconą, którą żegnali się domownicy przed spaniem. Dziś nie w każdym mieszkaniu katolików wisi krzyż. Niekiedy nad łóżkiem dziecka jest zawieszony obrazek z Aniołem Stróżem. Na ścianie wisi czasem obraz lub zdjęcie z kapliczką. Obrazy, krzyż, ołtarz domowy przypominały – dziś już rzadziej – że dom jest świątynią, a rodzina jest domowym Kościołem, który tworzą ochrzczeni członkowie rodziny. Szczególnie ważne są obrazy i krzyż dla dzieci, które w czasie modlitwy zwracają się do Krzyża, a patrząc na święte wizerunki wszyscy uświadamiają sobie obecność Boga, co niesie ukojenie i pociechę, jest ustawicznym wezwaniem do pokuty, pojednania i ostrzeżeniem przed grzechem. „Czyż nie wiecie – pyta św. Paweł Apostoł – żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? … Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście” (1 Kor 3,16–17). Każdy człowiek z osobna jest świątynią, ale Kościołem jest wspólnota ochrzczonych, wierzących, jest rodzina. Często trzeba przypominać sobie wezwanie św. Pawła: „Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje” (1 Kor 3,10). Rodzina winna każdego dnia, przed Bogiem, przed własnym sumieniem, przed bliźnimi, zastanawiać się „jak buduje”, czy buduje, na jakim fundamencie. Apostoł pisze, że fundamentem jest Jezus Chrystus (1 Kor 3,11). Rodzinę prowadzi Pan Jezus do wiecznej ojczyzny. Każdy idzie sam i jednocześnie jedni drugim pomagamy w pielgrzymce do nieba. „Modlitwa rodzinna … jest modlitwą wspólną męża i żony, rodziców i dzieci… Modlitwa rodzinna czerpie swą treść z samego życia rodzinnego: radości i bóle, nadzieje i smutki” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, p. 59).
Propozycja refleksji
Katechezą dla dzieci jest słowo, przykład rodziców, ale także krzyż, obraz religijny w mieszkaniu. Czy o tym pamiętam?