Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Święci są przyjaciółmi Boga

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

W ostatnim roku o powołaniu nas wszystkich do świętości przypominał nam w sposób szczególny Jan Paweł II. On przybliżył nam świętość jako fascynujący styl życia, naznaczonego miłością i służbą. Ten człowiek był jednym z nas, żył pośród nas. Kraków był jego miastem. Tu studiował. Tu przygotowywał się do kapłaństwa. W kaplicy biskupów krakowskich przyjął święcenia kapłańskie dokładnie sześćdziesiąt osiem lat temu, 1 listopada 1946 roku. W naszym mieście pełnił pasterską służbę. Tutaj miał wielu przyjaciół. Tutaj także, na tym cmentarzu, spoczęły doczesne szczątki jego rodziców i brata lekarza. Na tym cmentarzu modlił się już jako Papież przy grobie najbliższych. Jesteśmy przekonani, że dziś wstawia się za nami u tronu Najwyższego i towarzyszy nam duchowo w naszej ziemskiej wędrówce do Domu Ojca. Mamy w niebie przyjaciela i orędownika we wszystkich naszych sprawach. Święci są przyjaciółmi Boga i są przyjaciółmi swoich braci i sióstr na ziemi, podążających do wieczności. Niech nas w tych dniach jeszcze bardziej ożywia wiara w zmartwychwstanie.

Fragment homilii wygłoszonej w uroczystość Wszystkich Świętych, Kraków, 1 XI 2014 r.