Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (46)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Przypowieść Pana Jezusa o talentach mówi nam o Bożych darach i o naszej odpowiedzialności za wykorzystanie tych darów zgodnie z wolą Bożą (Mt 25,14–30). Dziś słowo „talent” kojarzy nam się ze zdolnościami, jakie ma człowiek. W czasach Pana Jezusa „talent” – to były pieniądze. W przypowieści o talentach Pan Jezus zobowiązuje nas do pomnożenia Jego darów i ostrzega przed ich marnowaniem. Powstaje pytanie, dlaczego ten człowiek, który schował talent, został ukarany? Przecież „nic złego nie uczynił”. Talentem jest nasze życie, każdy dzień, drugi człowiek, Rodzina, a w rodzinie – małżonek, dzieci, rodzice. Talentem, czyli darem od Boga, jest wiara, słowo Boże, sakramenty, ale także dobra materialne, które posiadamy. Co to znaczy, że rodzina jest Bożym talentem? Dobrze, jeśli współmałżonek jest dobrym, uczciwym człowiekiem. Ale jak trudno uznać za dar Boży małżonka, który nadużywa alkoholu, żonę, która zdradza, nie dba o dzieci. Talentem jest płeć człowieka, zarówno „moja płeć”, jak i płeć męża czy żony. Akceptacja swojej męskości, czy kobiecości, wdzięczność za kobiecość żony i męskość męża, jest realizacją przypowieści Pana Jezusa o talentach. Talentem jest młodość, ale także mijające lata, starość – moja i drugiego. Wielkim talentem Bożym jest zdolność do rodzicielstwa, płodność. Przekaz życia jest darem, dziecko, dzieci – to wielki talent, który rodzice otrzymują od Boga. Dziecko od pierwszej chwili poczęcia należy do Boga. Nikt z ludzi nie ma władzy nad dzieckiem, ani rodzice, ani władze, ani lekarz. Nikt. Rodzice mówią: „moje, nasze dziecko”. Dziecko jest przede wszystkim Boże, Bóg jest Stwórcą i Panem życia. Człowiek jest sługą tego daru. To życie, które matka nosi pod sercem, należy do Boga, wtedy, gdy dziecko się dobrze rozwija i gdy zachodzi obawa, nawet jest pewność, że będzie chore i niepełnosprawne. Troska o dziecko, wychowanie – to zadanie odnajdujemy w przypowieści o talentach. „Sprawując sakrament (małżeństwa), małżonkowie chrześcijańscy wyznają Bogu swą wdzięczność za to…, że w swoim życiu mogą przeżywać… miłość Pana Jezusa do Kościoła (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, p. 56).
Propozycja refleksji
Czy, żyjąc w małżeństwie, często uświadamiam sobie, że małżonek jest Bożym talentem, darem, który w czasie ślubu przyjąłem, przyjęłam? Czy tak myślę o dziecku od chwili, gdy zrozumiałam, że noszę pod sercem wielki Boży dar?