Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Dar pokoju nie jest na zawsze

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Dar politycznej wolności i pokoju jest zawsze kruchy. Świadczą o tym całe dzieje człowieka, a także naszego narodu. Nie inaczej było z odzyskaną wolnością dziewięćdziesiąt sześć lat temu. Potrzebne było dwudziestolecie międzywojenne, aby zintegrować ludzi i ziemie podzielone wcześniej między zaborców i aby stawić czoło kolejnemu straszliwemu doświadczeniu drugiej wojny światowej, najazdowi z zachodu i ze wschodu, a następnie przez kilkadziesiąt lat żyć w narzuconym narodowi bezbożnym i totalitarnym systemie komunistycznym. Dar pokoju nie jest nam dany raz na zawsze. Trzeba troszczyć się o ten dar. Trzeba go pielęgnować. Trzeba czuwać, aby nie dochodziło do groźnych, tragicznych sytuacji, jakich jesteśmy świadkami na Ukrainie, gdzie ludzie cierpią i umierają. Po raz kolejny doczekaliśmy się daru wolności ćwierć wieku temu. Dziękowaliśmy za to Bogu w czerwcu bieżącego roku, zachowując w pamięci scenariusz, jakim Boża Opatrzność posłużyła się tym razem. Dziękowaliśmy i dziękujemy za zryw polskiej „Solidarności”, a także za świętego Jana Pawła II (…).

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej w Katedrze
Wawelskiej, 11 XI 2014 r.