Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pieniądz w Ewangelii (15)

Mądre wykorzystanie pieniędzy

Ks. Edward Staniek

Jedno z ważnych pytań dla człowiek myślącego brzmi: ilu na ziemi jest ludzi mądrych? W poszukiwaniu odpowiedzi należałoby zestawić szereg wypowiedzi Jezusa na ten temat. On nawet stawia pytanie: „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę gdy przyjdzie?” To pytanie świadczy o tym, ze pod koniec dziejów ludzkości ludzi mądrych będzie niewielu. Jedna z wypowiedzi zawartej w przypowieści sugeruje proporcje 50 % na 50%. Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: „Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!”. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!”. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!”. Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny (Mt 25,1-13). Przypowieść odsłania mądrość w podejściu do pieniędzy, które winny być wykorzystane dla jej zdobycia. Mądre panny przeznaczyły swe pieniądze na oliwę, a on jest biblijnym obrazem mądrości. Dlatego Jezus wyraźnie mówi o pannach mądrych i głupich. Głupie nie umiały właściwie wykorzystać pieniędzy. Mądre zwracają im uwagę, aby mając pieniądze kupiły sobie mądrość. Zdecydowały się na to, ale było już za późno. Przyszły z mądrością, ale oblubieniec stracił już do nich zaufanie. Zmądrzały za późno. Wszyscy ludzie zmądrzeją, gdy staną wobec swej wieczności. Tam można przenieść jedynie mądrość i to udowodnioną w codziennym życiu. Jednym z ważnych dowodów jest sztuka mądrego wykorzystania pieniędzy. Trzeba w ciągu roku przynajmniej w jednym miesiącu dokładnie z piórem w ręku obliczyć, na co została wydana każda złotówka i trzeba się zastanowić, z jakim zyskiem jest wydana. Z punktu widzenia mądrości dokładne rozliczenie z pieniędzy jest równie ważne, jak rozliczenie z czasu. Na czym według Jezusa polega sekret właściwego wykorzystania pieniędzy? Na przeznaczeniu ich na dobre cele. Pieniądz przeznaczony dla innych na rzeczy konieczne do życia jest wykorzystany mądrze. O takiej interpretacji przypowieści mówi również symbol oliwy. Ona bowiem w Biblii jest nie tylko obrazem mądrości, ale i miłosierdzia. Czyny miłosierdzia wymagają czasu, który jest ograniczony. Skoro panny stały pod bramą nieba, to zbliżała się ich godzina przekroczenia progu wieczności. Chciały zamienić swe pieniądze na oliwę mądrości i miłosierdzia, ale zrobiły to za późno. Słowa Oblubieńca skierowane do nich są przerażające: „Nie znam was”. Do słuchaczy przypowieści Jezus skierował przestrogę: „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.