Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Wierność doktrynie

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Trzymając się tradycji Kościoła, jasno wyłożonej także w Katechizmie, nie ma możliwości udzielania absolucji oraz Komunii św. człowiekowi znajdującemu się w sytuacji rozwodu i pozostającemu w nowym związku. Nie istnieje więc możliwość takiej zmiany doktryny Kościoła, która by pozwoliła przyjąć inne rozwiązania, nawet ograniczając je tylko do określonych przypadków. Tym bardziej, że trzeba mieć świadomość, że wyjątki staną się wkrótce regułą. (…) Nie można jednak kierować się w tym wypadku kategoriami socjologicznymi, gdyż Kościół nie dochodzi do prawdy drogą takiego czy innego konsensusu, lecz obowiązuje go wierność doktrynie. A „pozytywne” rozwiązanie tego casusu byłoby tylko „przyklepaniem” sytuacji socjologicznej istniejącej w niektórych krajach, np. w Niemczech. Ludzie żyjący w nowych związkach, w świetle nauczania Kościoła nie są pozbawieni możliwości przyjmowania Komunii św., ale pod warunkiem, że zachowują zasady tzw. białego małżeństwa. Polega ona na utrzymywaniu związku, ale bez pożycia, które jest zarezerwowane dla małżeństwa sakramentalnego. Ta droga wymaga propagowania.

Fragment wypowiedzi podczas spotkania z dziennikarzami w sekretariacie Episkopatu Polski, 14 XI 2014 r.