Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (1)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Słowa Pana Jezusa, wypowiedziane na początku publicznej działalności, są tematem duszpasterskiego roku 2014–2015. Pragnę – tak jak w minionych latach – oprzeć rozważania o niedzielne czytania mszalne i odnieść je do życia małżeńskiego i rodzinnego. Będziemy wracać, bezpośrednio i pośrednio, do tematu roku: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Nawrócenie i wiara są darami miłosierdzia Bożego. Ale są też owocem współpracy człowieka z Bogiem. Wiele razy wracają obecnie stwierdzenia: „Rodzina jest w kryzysie”; „Trzeba zmienić naukę Kościoła o małżeństwie i rodzinie, bo czasy się zmieniają, ludzie się zmieniają i coraz mniej – także wierzących – pragnie przyjąć i realizować w życiu naukę Kościoła o sakramencie Małżeństwa, o nierozerwalności małżeństwa, o świętości życia od poczęcia do naturalnej śmierci, o wychowaniu dzieci do miłości, która jest wierna, która wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje” (por. 1 Kor 13). W naszych cotygodniowych rozważaniach pragnę powracać do nauczania św. Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie. Wsłuchując się w głos Ojca Świętego Franciszka, śledząc dyskusję Synodu Biskupów o małżeństwie i rodzinie, z pokorą i zaufaniem przyjmujemy naukę Jana Pawła II, który kontynuował i wyjaśniał stałe  nauczanie Kościoła, pełne miłości, ale i pełne prawdy o małżeństwie i rodzinie.
PS
Zapraszam do uczestnictwa w powstawaniu moich rozważań. Stawiajcie pytania, proponujcie praktyczne rozwiązania, obiecujcie modlitwę i pokutę, dajcie świadectwo wierności. Przesyłajcie wypowiedzi do Redakcji lub do Krakowskiej Kurii (ul.Franciszkańska 3).