Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (2)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Św. Jan Chrzciciel, prorok adwentowy, wzywał naród izraelski: „Jemu prostujcie ścieżki” (Mk 1,3). „Głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów” (Mk 1,4). Adwent i Święta Bożego Narodzenia sprzyjają umocnieniu więzi małżeńskich i rodzinnych. Niektórzy członkowie rodziny przyjeżdżają do rodziny po długim okresie nieobecności. Atmosfera Świąt, dzielenie się opłatkiem, a nade wszystko łaska Boża towarzysząca każdej rodzinie – stanowi szansę odnowy miłości i jedności, modlitwy w sercu małżonków i wszystkich członków rodziny. Od Proroka Jana Chrzciciela „przyjmowali chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy” (Mk 1,5). W Adwencie wielu wiernych przystępuje do spowiedzi. Często w czasie wigilii członkowie rodziny proszą o przebaczenie i obiecują zmianę postępowania. Prorok Izajasz uczy nas: „Podnieś mocno swój głos” (Iz 40,9). Są sytuacje, szczególnie w rodzinie, kiedy trzeba „podnieś głos”, upomnieć, ostrzec. Takie prawo i obowiązek mają rodzice wobec swoich, także dorosłych, synów i córek. „Nie bój się – pisze Izajasz – oto Pan, Bóg, przychodzi z mocą” (Iz 40,10). Codziennie, w modlitwie indywidualnej, a także wspólnej, w rodzinie, w kościele, szukajmy Bożego światła i duchowej siły. Prorok mówi: „Pasterz… jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie” (Iz 40,11). Miłość jest cierpliwa, przebaczająca, pełna miłosierdzia. Potrzeba nieraz drugiego człowieka nieść, jak pasterz nosi jagnięta. Św. Piotr w Drugim Liście pociesza nas: „On jest cierpliwy… nie chce… nas zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia” (2 P 3,9). „Starajcie się, aby On was zastał bez plamy i skazy – w pokoju” (2 P 3,14). „Jak z sakramentu wypływa dar i zobowiązanie małżonków, ażeby co dzień żyli otrzymanym uświęceniem,tak też z tegoż sakramentu pochodzą łaska i moralny obowiązek przemiany całego ich życia w nieustanną ofiarę duchową” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, p. 56).
Propozycja postanowienia
Przypominajmy sobie codziennie, że jeżeli sami wciąż się nawracamy, pomagamy bliźnim, aby stawali się lepsi. Jeśli trudno jest mi komuś przebaczyć, postanowię każdego dnia modlić się za niego.