Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (3)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię… Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć  światłości” (J 1,6–7). Jesteśmy posłani przez Boga, aby dawać o Nim świadectwo wobec bliźnich. W szczególny sposób powołani są do dawania świadectwa małżonkowie i wszyscy członkowie rodziny. Mąż wobec żony, żona wobec męża, rodzice wobec dzieci, każdy wobec każdego w rodzinie jest powołany i posłany, aby słowem i przykładem wskazywał Boga. Świadectwo rodzi się w sercu człowieka, który wierzy i przez modlitwę umacnia swą wiarę. „Pan… posłał mnie – czytamy u Izajasza proroka – by głosić dobrą nowinę… opatrywać razy serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie” (Iz 61,1). Pan nas posyła obdarzając swą łaską, aby być zwiastunem dobrej nowiny o Bogu, który nas kocha. W niejednej rodzinie jest wiele serc złamanych. Dobre słowo, cierpliwość, modlitwa wspólna – to pociecha i pomoc w przezwyciężeniu smutku. „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie” (1 Tes 5,16–18). Źródłem radości i pokoju jest modlitwa. Radość i zgoda wiążą się z postawą wdzięczności wobec Boga i drugiego człowieka. Grozi nam ciągłe narzekanie, krytyka i nieustanne pretensje. Upominanie bez miłości rodzi obcość, poczucie krzywdy i smutku. „Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła” (1 Tes 5,22). Ważna jest wierność w rzeczach drobnych, codziennych, ale zbytnie podkreślanie ważności spraw nieistotnych może prowadzić do atmosfery napięcia. Św. Jan Chrzciciel wyznaje swą małość przed Mesjaszem: „Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała” (J 1,26–27). Pokora buduje i odnawia miłość. Pycha niszczy, osłabia i niszczy zaufania, rodzi żal. „W ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza (w Eucharystii) małżonkowie chrześcijańscy znajdują korzenie, z których wyrasta, stale się odnawia i nieustannie ożywia ich przymierze małżeńskie (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, p. 57).
Propozycja postanowienia
Jak w rodzinie unikać tego, „co ma choćby pozór zła”?