Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Rok Życia Konsekrowanego

„Tracić czas dla Boga”

– W wymiarach ludzkich naszym „biznesem” jest modlitwa na klęczkach w kaplicy klasztornej. Czym jest kontemplacja? To nawet osiem – a i więcej – godzin rozmowy z Bogiem, medytacji. Określa ona głębię życia duchowego. Chrystus jest naszym Boskim Oblubieńcem, a miłość nie liczy godzin. W zakonie klauzurowym musimy umieć tracić czas dla Chrystusa – wyznała Matka ksieni Zofia Tracz OSC.

Siostry Bernardynki podczas modlitwy chórowej

Życie konsekrowane – oświadcza św. Jan Paweł II – jest darem Boga Ojca udzielonym Jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego (Vita consecrata 1). Życie osób konsekrowanych – wyznaje jedna z karmelitanek bosych – jest tylko słabym refleksem wspaniałej rzeczywistości, która choć jest zbudowana na ludziach i z ludzi, to jej Budowniczym jest Duch Święty. Tak ukazuje to również Sobór Watykański II, stwierdzając w Konstytucji Lumen Gentium, że Kościół „podążając skwapliwie za tchnieniem Ducha Świętego, przyjmuje reguły przedłożone przez znakomitych mężów i niewiasty, a następnie dokładniej uporządkowane oficjalnie zatwierdza (LG 45).Wybrane krakowskie wspólnoty życia kontemplacyjnego znalazły się w zasięgu niniejszej publikacji. W obrębie starego, historycznego Krakowa żeńskich wspólnot żyjących charyzmatem swoich wielkich założycieli w klauzurze – jest siedem. Kolejno są to żeńskie zakony sióstr: Benedyktynek, Norbertanek, Klarysek, Bernardynek, Dominikanek, Wizytek i Karmelitanek Bosych. To bardzo stare, często o średniowiecznym rodowodzie wspólnoty. Ich wielowiekowe dziedzictwo jest skarbem i bogactwem. Przez „uchylone drzwi klauzury” poznajemy codzienne życie, modlitwy, obrzędy zakonne, rozkład dnia, a także tajemniczą urodę zakonnego rękodzieła, dzieł sztuki przechowywanych z pietyzmem za murem klasztornym. świadczą one o pięknie, głębi i wartości życia „za kratą” Metropolita Krakowski, ks. kard. Stanisław Dziwisz, kierując do wszystkich osób konsekrowanych zaproszenie do owocnego przeżywania RŻK, napisał m.in.: „Pragniemy w tym czasie jeszcze bardziej uświadomić sobie, jak ważne miejsce w życiu Kościoła zajmują osoby konsekrowane, kobiety i mężczyźni. Pragniemy dziękować Bogu za ich charyzmat, świadectwo i służbę. Archidiecezja Krakowska cieszy się znaczącą obecnością męskich i żeńskich zakonów, zgromadzeń zakonnych oraz instytutów świeckich. Trudno sobie wyobrazić nasze życie bez ich modlitwy i ofiarnej pracy”. Siostry klauzurowe, nie wychodząc poza mury klasztorne, spędzając długie godziny na modlitwie adoracyjnej, przebłagalnej, dziękczynnej, polecają opiece Bożej cały świat. Modlą się za każdego i każdą z nas.