Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Każdy chrześcijanin jest misjonarzem

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Oby nikt nie wyrzekał się swego udziału w ewangelizacji, bo jeśli ktoś rzeczywiście doświadczył miłości Boga, nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć Go głosić. Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie. Misjonarzem może być tylko ten, kto czuje się dobrze w szukaniu dobra bliźniego. Misjonarzem może być tylko ten, kto pragnie szczęścia innych. To otwarcie serca jest źródłem szczęścia, ponieważ „więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”. Miłość do ludzi stanowi duchową siłę, ułatwiającą spotkanie w pełni z Bogiem. Zamykanie oczu na bliźniego czyni człowieka ślepym również na Boga. Za każdym razem, gdy spotykamy się z drugim człowiekiem z miłością, znajdujemy się w sytuacji odkrycia czegoś nowego w odniesieniu do Boga. Jest sprawą wielkiej wagi, aby Kościół – przyjmując wiernie wzór Mistrza – wychodził dzisiaj głosić Ewangelię wszystkim ludziom, w każdym miejscu, przy każdej okazji, nie zwlekając, bez niechęci i bez obaw. Radość Ewangelii jest dla całego ludu, nie może z udziału w niej wykluczać nikogo.

Fragment homilii wygłoszonej w parafii pw. Pierwszych Polskich
Męczenników, Poznań 14 XII 2014 r.