Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Syr 24,1–2.8–12; Ef 1,3–6.15–18; J 1,1–18

SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM I ZAMIESZKAŁO MIĘDZY NAMI

Fot. ks. Z. Pytel

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.
ROZWAŻANIE
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”. Słowo – Logos (grec). Jeśli Logos oddamy w języku polskim przez słowo sens, otrzymamy: Na początku był Sens, a Sens był u Boga i Bogiem był Sens. Cóż to jest sens? Często krytykując mówimy: to jest bez sensu, co oznacza: to nie ma żadnej wartości, nie jest dobre, nie przyniesie oczekiwanych owoców. Bywa, że chwalimy: to sensowna myśl – co oznacza: ten ma rację, to jest naprawdę mądre, godne uwagi. Jan rozpoczynając swą opowieść o Zbawicielu, wyraźnie chce powiedzieć: ta droga (za Jezusem) jest mądra, godna uwagi. I nie ma innej, która by wprowadziła człowieka w krąg prawdziwej mądrości. Mimo upływu lat wciąż jesteśmy na początku i dlatego fascynacja tą drogą jest wciąż możliwa.

rs