Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Nadejście „Słowa”

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Św. Augustyn w jednej ze swych homilii, charakteryzując rolę św. Jana Chrzciciela, mówił: „Oczy chorych lękają się światła dziennego, ale znoszą światło lampy i dlatego Dzień [czyli Chrystus] mający przybyć, wysłał przed sobą lampę; do serc wiernych poprzedzała Go lampa, aby zmieszać zamysły bezbożnych”. Ten „największy z ludzi” nie chciał przypisywać sobie tego, co było wyłącznie darem Bożym, dlatego określił się tylko „głosem”, który przygotowuje drogę do nadejścia „Słowa”, czyli Chrystusa. Św. Augustyn w niezwykle ciekawy sposób rozwinął tę myśl: „Czym jest głos bez słowa? Jest pustym dźwiękiem, który niczego nic oznacza. Głos bez słowa dźwięczy w uchu, ale nie przynosi pożytku dla serca. Rozważmy, w jakim porządku dochodzi do wzbogacenia serca. Gdy myślę o tym, co mam powiedzieć, wtedy słowo rodzi się w moim sercu; a jeśli chcę ci coś powiedzieć, staram się wzbudzić w twoim sercu to, co już istnieje w moim. W tym celu posługuję się głosem i mówię do ciebie, aby słowo, które jest we mnie, mogło dotrzeć do ciebie i przeniknąć do twojego serca.

Fragment homilii wygłoszonej w parafii pw. Pierwszych Polskich Męczenników, Poznań 14 XII 2014 r.