Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Stał się człowiekiem do końca

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Dzisiaj, w Niedzielę Chrztu Pańskiego, kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. (…) Ewangelia św. Marka pomija okres dzieciństwa Jezusa oraz Jego ukrytego życia w Nazarecie. Ewangelista rozpoczyna swoje opowiadanie Dobrej Nowiny od przedstawienia postaci Jana Chrzciciela, przygotowującego drogę Panu, prostującego dla Niego ścieżki. Jan nawoływał grzeszników do nawrócenia, do odmiany życia, a znakiem zewnętrznym takiej gotowości było przyjęcie chrztu pokuty przez zanurzenie w wodach Jordanu i wyznawanie grzechów. Jezus nie potrzebował chrztu. Był przecież bez grzechu. Był święty świętością Boga. A jednak również i On ustawił się w kolejce z grzesznikami, by przyjąć od Jana chrzest. W taki sposób chciał rozpocząć swoją publiczną działalność, solidaryzując się z grzesznymi ludźmi. (…) Stał się człowiekiem do końca. Wziął na siebie wszystkie nasze najtrudniejsze sprawy, nasze grzechy, by przez swoją śmierć i zmartwychwstanie radykalnie uleczyć nasze serca, pojednać nas z Bogiem i otworzyć nam drogę wiodącą do prawdziwego życia.

Fragment homilii wygłoszonej w uroczystość
Chrztu Pańskiego, 11 I 2015 r.