Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Jon 3,1–5.10; 1 Kor 7,29–31; Mk 1,14–20

NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.
ROZWAŻANIE
Trzy kolejne, następujące po sobie słowa Pana: „Czas się wypełnił”, „nawracajcie się” i „pójdź za Mną” wyznaczają drogę na dziś. Pierwsze: już teraz jest najlepsza chwila, by podjąć to, co najważniejsze, nie ma na co czekać, pełnia jest dziś, teraz – i dlatego nie zwlekaj. Drugie: różne zmiany są konieczne, wielu mówi o potrzebie reformowania, ale najważniejsza zmiana to ta, która przebiega w ludzkim sercu, a nazywa się nawrócenie. Trzecie: jest wiele dróg, ich rozmaitość widoczna jest na każdym kroku – mówią o tym spotkani ludzie, każda strona internetowa, codzienne media i następujące po sobie wydarzenia; lecz tylko jedna droga jest godna uwagi: ta wskazana przez Jezusa.

rs