Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

JESTEŚMY U NASZEJ MATKI

Fragmenty przemówienia Ojca Świętego Franciszka, wygłoszonego podczas modlitwy Anioł Pański w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Madhu na Sri Lance, 14 stycznia br.
Drodzy bracia i siostry, Jesteśmy u naszej Matki. Tutaj wita nas Ona w swoim domu. W tym sanktuarium Matki Bożej z Madhu, każdy pielgrzym może poczuć się jak w domu (…). Tutaj, w Jej domu, czują się bezpiecznie. Wiedzą, że Bóg jest bardzo blisko; odczuwają Jego miłość; zaznają Jego czułego miłosierdzia. Dzisiaj są tu rodziny, które niezmiernie ucierpiały podczas długiego konfliktu, który rozdarł serce Sri Lanki. (…) Żaden mieszkaniec Sri Lanki nie może zapomnieć tragicznych wydarzeń związanych z tym właśnie miejscem, lub smutnego dnia, kiedy otoczona czcią figurka Maryi, sięgająca czasów przybycia do Sri Lanki pierwszych chrześcijan, została zabrana ze swego sanktuarium. Ale Matka Boża była z wami zawsze. (…) Maryja nigdy nie zapomniała o swoich dzieciach na tej olśniewającej wyspie. Tak jak nigdy nie opuściła swego Syna na krzyżu, tak też nigdy nie opuściła swoich cierpiących dzieci ze Sri Lanki. Dzisiaj chcemy podziękować Matce Bożej za tę obecność. Po tak wielkiej nienawiści, przemocy i zniszczeniu, chcemy Jej podziękować za to, że nadal przynosi nam Jezusa, który sam jeden ma moc uzdrawiania otwartych ran i przywracania pokoju złamanym sercom. Ale chcemy także prosić Ją, aby nam wybłagała łaskę Bożego miłosierdzia. Prosimy także o łaskę zadośćuczynienia za nasze grzechy i za całe zło, jakiego zaznał ten kraj. Niełatwo to uczynić. Jednak tylko wtedy, gdy w świetle krzyża zrozumiemy zło, do jakiego jesteśmy zdolni, a nawet którego byliśmy częścią, możemy doświadczyć prawdziwych wyrzutów sumienia i prawdziwego nawrócenia. Tylko wtedy możemy otrzymać łaskę, by podejść do siebie w prawdziwej skrusze, oferując i prosząc o prawdziwe przebaczenie. Maryja jest zawsze tutaj, aby w tym trudnym wysiłku przebaczenia i odszukiwania pokoju dodać nam otuchy, aby nas prowadzić. Podobnie jak wybaczyła zabójcom swego Syna u stóp krzyża, a następnie trzymała w swych rękach Jego martwe ciało, tak pragnie prowadzić obywateli Sri Lanki do głębszego pojednania, aby balsam Bożego przebaczenia i miłosierdzia przyniósł prawdziwe uzdrowienie dla wszystkich. Chcemy wreszcie prosić Matkę Bożą, by towarzyszyła swoimi modlitwami wysiłkom mieszkańców Sri Lanki, zarówno wspólnocie tamilskiej, jak i syngaleskiej, w odbudowie utraconej jedności. Tak jak Jej figura powróciła po wojnie do Jej sanktuarium w Madhu, tak też modlimy się, aby wszyscy Jej synowie i córki ze Sri Lanki mogli powrócić do domu Boga w odnowionym  duchu pojednania i braterstwa.