Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Prawo do wypoczynku

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Idea wspólnego listu chrześcijan („Apelu Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli”) opiera się na perspektywie biblijnej. Księga Rodzaju mówi, że Bóg stworzył świat w sześć dni, a siódmego dnia odpoczywał. Jest to wskazanie dla każdego człowieka, nie tylko wierzącego. Jeśli Pan Bóg potrzebuje odpoczynku, to co powiedzieć o człowieku? Każdy człowiek, niezależnie od wyznania i religii, potrzebuje odpoczynku i to jest wspólna płaszczyzna, szersza niż chrześcijaństwo, która obejmuje każdego człowieka, który rodzi się na tej Ziemi. To jest punkt wyjścia, który trzeba następnie konfrontować ze współczesnością. Współczesność z jej neoliberalizmem miesza porządek Boży, całkowicie go zaburza. Zamiast człowieka, który ma prawo do wypoczynku, na pierwszym miejscu stawia pieniądz i ekonomię. Ekonomiczne wymagania ciągle rosnącej konkurencji i postępu nie pozwalają człowiekowi na poświęcenie czasu, który mu pozostał po pracy, na odpoczynek i świętowanie niedzieli. Od pracownika wymaga się coraz szybszego biegu i tego, by nie tylko w dzień powszedni, ale i w niedzielę zrezygnował ze swoich praw i podporządkował się całkowicie ekonomii. To sprawia, że człowiek, zamiast być celem państwa, staje się jego sługą.

Fragment wypowiedzi z okazji podpisania „Apelu Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli”, które odbyło się w Centrum Luterańskim w Warszawie, 20 I 2015 r.