Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Rdz 9,8–15; 1 P 3,18–22; Mk 1,12–15

JEZUS BYŁ KUSZONY PRZEZ SZATANA,
ANIOŁOWIE ZAŚ MU USŁUGIWALI

Duccio di Buoninsegna, Kuszenie Jezusa (1308–1311).

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
ROZWAŻANIE
Są pokusy – pragnienia – wobec których stawia nas sam Pan. Jezus wyszedł na pustynię prowadzony przez Ducha, nadto usługiwali Mu aniołowie. To znaczy, że cały czas był zjednoczony ze swym Ojcem, że nie opuścił Bożych dróg, że mógł liczyć na pomoc Ojca (to symbolizują wspomniani aniołowie). Zupełnie inne są pokusy, które człowiek lekkomyślnie stawia sam przed sobą, gdy lekceważy ostrzeżenia o duchowym niebezpieczeństwie. Gdy działamy na własną rękę, trudno liczyć na pomoc Boga. I wtedy skutkiem musi być upadek.

rs