Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Siła męczenników

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Przez życie i śmierć Poznańskiej Piątki Bóg daje wzór bogatego człowieczeństwa w momencie próby. Męstwo i ofiarność są dla dzisiejszej młodzieży wezwaniem do oporu wobec fałszywych ideologii. (…) Męczennicy razem przeżywali początek okupacji hitlerowskiej, razem wstąpili do narodowej organizacji bojowej, zostali aresztowani i oskarżeni o zdradę III Rzeszy, a następnie osadzeni w więzieniu. Razem też zginęli śmiercią męczeńską, zgilotynowani w Dreźnie 24 sierpnia 1942 r. Ich ofiara zrodziła się jako odpowiedź na zbawczą ofiarę Chrystusa, jako heroiczna odpowiedź ludzkiej miłości na miłość Boga. Tę odpowiedź dają wszyscy męczennicy, pokazując, że kochają Chrystusa ponad wszystko. (…) Dzisiaj również docierają do nas wiadomości z różnych stron świata o chrześcijanach, którzy są prześladowani, więzieni, torturowani, których pozbawia się życia ze względu na wiarę w Chrystusa. Dzisiaj jest więcej męczenników niż w pierwszych wiekach. To nie prześladowanie uczyniło ich męczennikami, ale sprawa, której postanowili oddać życie. Siła, jaką posiadają ci, którzy mają stawić czoło męczeństwu, pochodzi ze ścisłego zjednoczenia z Chrystusem.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. połączonej z poświęceniem
kaplicy w parafii pw. Błogosławionej Poznańskiej Piątki, czyli bł. Czesława
Jóźwiaka, Edwarda Kaźmierskiego, Franciszka Kęsego, Edwarda Klinika
i Jarogniewa Wojciechowskiego w Poznaniu, 1 III 2015 r.