Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

„Byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Kościół zawsze otaczał opieką więźniów. Czynił to w odpowiedzi na jasne, jednoznaczne słowa Jezusa, zapisane w Ewangelii: „Byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Zauważmy, że w tych słowach, które Chrystus wypowie powtórnie na Sądzie Ostatecznym, utożsamia się On z więźniami. Sam zresztą w ostatnich godzinach swego ziemskiego życia stał się więźniem. Chociaż był niewinny, bez skazy grzechu i winy, został pojmany, przesłuchiwany, skazany na śmierć, ubiczowany i wreszcie przybity do krzyża. (…) Jan Paweł II padł ofiarą zamachu. 13 maja 1981 roku dosięgła go kula zawodowego zabójcy Mehmeta Ali Agcy. Przeżył cudem. Już kilka dni po zamachu przebaczył publicznie swemu niedoszłemu zabójcy. A dwa i pół roku później, 27 grudnia 1983 roku, odwiedził go w rzymskim więzieniu Rebibbia. Chciał mu osobiście przekazać słowa przebaczenia. Byłem świadkiem, jak powiedział mu na wstępie: „Dzisiaj spotykamy się jak ludzie. Co więcej, jak bracia”. Niestety, Ali Agca nigdy nie poprosił Papieża o przebaczenie.

Fragment wystąpienia z okazji obchodów 96. rocznicy podpisania przez
Józefa Piłsudskiego Dekretu dotyczącego budowy nowoczesnego systemu
penitencjarnego w odrodzonej Polsce, Kraków, 2 III 2015 r.