Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Św. Józef, Patron Krakowa

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Choć Ewangelie nie zarejestrowały ani jednego słowa wypowiedzianego przez Józefa, wyłania się z nich niezwykła postać tego człowieka. Jest wszędzie tam, gdzie jest Maryja i Jej Dziecię. Czuwa nad powierzonymi sobie najdroższymi Osobami. Chroni Je przed niebezpieczeństwem, troszczy się o Nie, zapewnia Im byt i współtworzy niepowtarzalną atmosferę Świętej Rodziny. Rozpoznajemy w nim męża sprawiedliwego, roztropnego, mężnego, posłusznego i wiernego. Pobożność ludu chrześcijańskiego przyznała mu wymowne tytuły Przeczystego stróża Dziewicy i Żywiciela Syna Bożego. Obok Maryi, swej Oblubienicy, wpisał się w dzieje wiary i pielgrzymującego Kościoła, w którym utrwaliło się przekonanie o jego nadzwyczajnym orędownictwie w niebie. Stał się wzorem pracujących, podporą rodzin, nadzieją chorych i patronem umierających. (…) Po trzystu latach od tego wydarzenia społeczność Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dziękuje św. Józefowi za jego skuteczny patronat.

Fragment homilii wygłoszonej w uroczystość św. Józefa, Bazylika Mariacka, 19 III 2015 r.