Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Post w Ewangelii (1)

Głód warunkiem życia

Ks. Edward Staniek

Dobrze wiemy jak, z punktu widzenia zdrowia, ważna jest dieta, a miliony kobiet ubóstwiając swoją sylwetkę koncentruje się na tym, aby nie jeść tego, co – ich zdaniem – je zniekształca. Tymczasem prawie nikt nie rozumie ewangelicznego wymiaru postu, a jest on bardzo ważnym elementem pełni życia, do której Jezus zaprasza. Ważna jest chwila zastanowienia nad postem, bo nawet w życiu Kościoła został on zapomniany, a przez wielu zupełnie zlekceważony. Ewangelia to pełnia życia, która obejmuje jego pięć form. Życie ciała, z jego pożądaniami; psychiki, czyli uczuć; woli nastawionej na dobro; rozumu, karmiącego się prawdą i serca, karmiącego się miłością. Warunkiem życia jest pokarm i dlatego każda z tych form ma swój pokarm. Winien on być dawkowany mądrze, a ma to miejsce wówczas, gdy człowiek czuwa nad nasileniem głodu. W Ewangelii ten głód jest nazwany postem. On obejmuje wszystkie pokarmy i człowiek winien czuwać nad tym, aby ich nie zabrakło i aby żadnego z nich nie przedawkować tak, aby już głodu nie było. Głód jest znakiem zdrowia. Kluczowym tekstem, pozwalającym otworzyć Ewangelię jako Księgę Życia, jest ten, który mówi o czterdziestu dniach postu Jezusa oraz o trzech pokusach nasycenia głodu, z jakimi się zmagał. Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,1–4). Tradycja czterdziestu dni postu ma swe korzenie w Starym Testamencie. Przeżyli taki post Mojżesz, Eliasz i mieszkańcy Niniwy, a były to dni otwarcia na życie Boże. Świadoma i dobrowolna rezygnacja z jedzenia jest dowodem silnej woli i jasnej odpowiedzi na pytanie: co mi post daje? On jest związany z ciałem.  Może dotyczyć jedzenia pokarmów i picia napojów. Dla zdrowia picie, zwłaszcza czystej wody, jest konieczne. Można zrezygnować z jedzenia i spożywać tylko tyle, ile jest potrzebne do życia i pracy. To, co człowiek bierze w usta, winno być w nich przeżuwane tak długo, aby przy pomocy śliny pokarm był przygotowany do połknięcia, a cały organizm poinformowany o tym, co z niego może przyjąć, a przed czym się bronić.
Post polega na sztuce jedzenia nastawionego na korzyść organizmu, a nie na zaspokajanie smaków. Nie powinno się jeść za dużo, bo wówczas organizm ma z tym kłopot i usiłuje to odrzucić.
Spotkanie z Jezusem, który przeżył czterdzieści dni postu, to duże wydarzenie.Trzeba z Nim porozmawiać na temat sensu postu. Ponieważ nie było świadków Jego postu, On sam poinformował Apostołów o nim, nie wymagając go od nich. Chce, aby każdy z uczniów umiał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pości. Post bowiem jest ważnym warunkiem życia.