Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Tryumfalny wjazd

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Niedziela Palmowa jest wielką bramą, wprowadzającą nas w Wielki Tydzień, w którym Jezus podąża ku końcowej chwili swojego ziemskiego życia. Udaje się na święto Paschy – obchodzone na pamiątkę wyzwolenia z Egiptu – będące znakiem nadziei na ostateczne wyzwolenie. Wie, że czeka Go nowa Pascha i że to On sam zajmie miejsce składanych w ofierze jagniąt, ofiarowując samego siebie na krzyżu. Pośród okrzyków rzeszy i uniesienia uczniów, którzy słowami psalmów wyznają w Nim Mesjasza – tylko On sam zna do końca swoją ziemską przyszłość. Tylko On jeden rozumie aż do końca, co napisali o Nim prorocy. Już podczas swojego tryumfalnego wjazdu jest posłuszny aż do śmierci na krzyżu (por. Flp 2,8). Dla dzisiejszego słuchacza relacje o wjeździe naszego Pana do świątyni jerozolimskiej mogą wydawać się pozbawione większego znaczenia, ale dla ówczesnych Żydów były to wydarzenia pełne tajemniczych znaczeń. Zbliżanie się Jezusa do Jerozolimy było zamierzone przez Niego jako akt symboliczny. W każdym fragmencie tego wydarzenia kryje się biblijne nawiązanie do królowania Jezusa.

Fragment homilii wygłoszonej w Niedzielę Palmową, Poznań, 29 III 2015 r.