Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Przeciw przemocy

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Płeć człowieka jest elementem konstytutywnym jego natury. Dlatego nieporozumieniem jest zapominanie o płci biologicznej i definiowanie jej jako „społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn” – jak czytamy w „Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. Kościół był zawsze i jest na pierwszej linii frontu walki przeciw przemocy. (…) Odpowiedzialnością za przemoc nie można obarczać małżeństwa, rodziny, całej zdrowej tradycji i dorobku cywilizacyjnego. Rzeczywiste przyczyny przemocy leżą gdzie indziej. (…) Zagrożeniem dla zdrowia polskich kobiet, również tych najmłodszych, jest dopuszczenie – i to bez recepty – pigułki, która może się okazać wczesnoporonną, zabijając poczęte życie. Paradoksem – i to złowrogim – jest fakt, że polska piętnastoletnia dziewczyna nie może – i słusznie – kupić w sklepie butelki piwa, ale może bez żadnych przeszkód kupić śmiercionośną pigułkę. Czy ci, którzy do tego dopuścili, mogą spokojnie spać?

Kalwaria Zebrzydowska, Wielki Piątek, 3 IV 2015 r.