Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Zwycięstwo nad grzechem

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Co znaczy zmartwychwstanie Jezusa dla chrześcijanina? Cud ożywienia umarłego Jezusa w ostatecznym rozrachunku byłby czymś nieistotnym dla nas, gdyby dotyczył tylko Jego samego. Ale zmartwychwstanie Jezusa było czymś więcej. Było ono najbardziej decydującym przeskokiem w całkowicie nowy wymiar, przeskokiem w kompletnie nowy porządek dotyczący nas i całych naszych dziejów. Owa eksplozja zmartwychwstania przenika chrześcijanina na Chrzcie świętym – w którym zostaliśmy włączeni w nowy wymiar życia, które dotarło do nas i nas przeniknęło. Dotarło do nas w formie zwycięstwa nad grzechem, złem, śmiercią, nad tym wszystkim, co gnębi nasze życie i czyni je mniej ludzkim. Sprawiło, że stało się możliwe nasze zmartwychwstawanie w doczesności. Często jesteśmy zmęczeni, rozczarowani, smutni, odczuwamy ciężar naszych grzechów, myślimy, że nie podołamy? Nie zamykajmy się w sobie, nie traćmy ufności, nie ulegajmy zniechęceniu. Nie ma takich sytuacji, których Bóg nie mógłby odmienić, nie ma takiego grzechu, którego nie mógłby nam przebaczyć, jeśli się na Niego otworzymy.

Fragment homilii wygłoszonej podczas liturgii Wigilii Paschalnej
w katedrze poznańskiej, 4 VI 2015 r.