Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (20)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba” (Łk 24,35). Dwaj uczniowie idący do Emaus opowiadali Nieznajomemu, który do nich się przyłączył, o swoim rozczarowaniu: „A myśmy się spodziewali”. W życiu jednostek, w małżeństwie i rodzinie, w dziejach społeczeństw i narodów, wielu ludzi przeżywa smutek. Spodziewali się sprawiedliwości, uczciwości, lepszych perspektyw dla dzieci – tymczasem rzeczywistość zaprzecza oczekiwaniom. Co odpowiedzieć małżonkom, którzy twierdzą, że mąż, żona zmienili się po ślubie? Niektórzy przyznają, że byli zauroczeni swoją dziewczyną, swoim przyszłym mężem i nie dostrzegali jej/ jego wad. Św. Piotr, przemawiając do ludu po Zesłaniu Ducha Świętego, mówił: „Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych” (Dz 3,15); „Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone” (Dz 3,19). Rozczarowanie sprawia, że pryska zaufanie, rodzi się smutek, nie ma dialogu, coraz częstsze są kłótnie i oskarżenia. Warto wracać do pytania, które zadał uczniom Zmartwychwstały Jezus: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?” (Łk 24,38). Co radzi Pan Jezus? „Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie” (Łk 24,39). Spojrzenie na Pana Jezusa, duchowe dotknięcie Zbawiciela, ożywienie wiary w Jego obecność – uspokaja wewnętrznie, pomaga dostrzec w małżonku dobro; oskarżanie, poddawanie się czarnej wyobraźni zamienia się na życzliwość, na pytanie, jak mogę pomoc mężowi, żonie, dzieciom. Św. Jan pisze: „Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa… On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy” (1 J 2,1–2). „Do rodziny chrześcijańskiej będzie należała troska o to, by również w domu obchodzić w formie stosownej dla jej członków okresy i święta roku liturgicznego” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, p. 61).
Propozycja postanowienia
Gdy pojawia się poczucie rozczarowania, gdy widzimy u siebie skłonność do szukania „argumentów” przeciwko małżonkowi, teściom, trzeba ożywić w sobie wiarę w obecność Pana Jezusa w rodzinie i więcej modlić się za małżonka i z małżonkiem.