Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tydzień liturgiczny

TRZECI TYDZIEŃ WIELKANOCNY 20–25 IV 2015

Poniedziałek

Dz 6,8–15; J 6,22–29
Słowo Boże: Niektórzy zaś… wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: „Słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciw Mojżeszowi i Bogu”. Jesteśmy cząstką wielkiego zbiorowiska odbiorców, którymi można manipulować. Tak łatwo było podburzyć wielu przeciwko Szczepanowi… Tak łatwo jest sterować naszymi emocjami, naszym myśleniem, naszymi wyborami… Spece od marketingu, od reklamy, wiedzą o tym dobrze. Niestety, wiedzą o tym też ludzie produkujący informacje. Bądźmy zatem czujni, by nas nie zwiedziono. Jezu, jestem zanurzony w strumieniu niezliczonych ludzkich słów, które płynąc niosą informacje ważne, byle jakie, nieraz szkodliwe. Zanurzony w tym strumieniu mogę nie usłyszeć Twego słowa, które jest prawdziwą mądrością. Chroń mnie, Panie.
Wtorek
Dz 7,51–59. 8,1; J 6,30–35
Słowo Boże: Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy głosili przyjście Sprawiedliwego. A wyście zdradzili Go teraz i zamordowali. Wy, którzy otrzymaliście Prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go. Szczepan próbował zachęcać do wiary w Chrystusa. Gdy natknął się na opór nie do pokonania, nie pozostało mu nic innego, jak nazwać po imieniu zaistniałą sytuację. Są takie chwile, gdy trzeba bez ogródek mówić nawet przykre słowa prawdy, by poruszyć ludzkie sumienie. Nigdy, by przygnieść i zdobyć przewagę. Zawsze, gdy trzeba budzić ludzkiego ducha z otępienia i przewrotności. Panie, to Twoja łaska, że mogę posługiwać się słowem, że mogę wyrażać swoje myśli, że mogę rozmawiać. Nie chcę, Panie, wykorzystywać tych darów wbrew Twej woli. Proszę dziś o to, gdy spotkam swych bliskich.
Środa
Dz 8,1b–8; J 6,35–40
Słowo Boże: Po śmierci Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem Apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem. Wybuchło pierwsze poważne prześladowanie uczniów Jezusa. I okazuje się, że nie ma jednego, uznanego za słuszne, rozwiązania. Jedni uciekają, inni pozostają na miejscu. A każdym kieruje Duch Boży według swej woli. Bogactwo Kościoła, to bogactwo rozwiązań, różnorodność dróg, nieskrępowane działanie Ducha, który także dziś może nieoczekiwanie wyznaczać nowe zadania. Duchu Święty, nie chcę być odtwórcą dróg, którymi idą inni. Pozwól mi odkryć tę drogę, którą dla mnie Ty sam wybrałeś. I nie opuszczaj mnie, bym drogi Twej – swej nie opuścił.
Czwartek
Dz 1,3–8; Flp 1,20c–30; J 12,24–26
UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA
Słowo Boże: Po swojej męce Jezus dał Apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy… Jezus przeszedł przez śmierć i zmartwychwstał. Teraz daje czytelne dowody, że żyje. Umacnia i wskazuje zadanie. Podobnie męczennicy. Umierają niszczeni fizycznie, lecz ponieważ zachowali wierność, żyją i działanie ich staje się jeszcze bardziej owocne. Umacniają następnych, stają się towarzyszami na drodze cierpienia, wskazują drogę. Przekonują, że warto postawić na Jezusa. Jezu, dziękuję za odwagę współczesnych męczenników. Ich przejmujące świadectwo zawstydza i zarazem zmusza do kolejnego kroku ku większej wierności Twemu Słowu. Dziękuję, Panie, i proszę, bądź z tymi, którzy dla Ciebie cierpią.
Piątek
Dz 9,1–20; J 6,52–59
Słowo Boże: W tedy A naniasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: „Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Prześladowca Kościoła, powalony na ziemię nadzwyczajnym światłem w drodze do Damaszku, teraz prosi Kościół o pomoc. Sam Chrystus powołał Szawła. Zaraz jednak oddał go w ręce Kościoła. Tak działa Chrystus nadal. Inspiruje człowieka od wnętrza, zarazem prowadzi go przez posługę Kościoła, poprzez posługę konkretnych ludzi w Kościele. Jezu, nie jest łatwo przyjąć Kościół, bo ludzie Kościoła działający w Twym imieniu bywają piękni, bywają trudni, bywa też, że są skalani grzechem. Mimo wszystko wierzę, że Kościół jest Twoim narzędziem, którym posługujesz się dziś, by mnie zbawić.
Sobota
1 P 5,5b–14; Mk 16,15–20
ŚWIĘTO ŚW. MARKA EWANGELISTY
Słowo Boże: Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę. Upokorzcie się więc pod mocną ręką Boga. Pokora jest sposobem budowania głębokich więzi między ludźmi. Sprawia, że współpraca staje się szczególnie owocna i trwała. Gdy zaczyna brakować pokory, kończy się współdziałanie, a pojawia ambicja, w ślad za nią podziały, wreszcie oskarżenia i posądzenia. Dlaczego Bóg sprzeciwia się pysznym, a udziela swej łaski pokornym? Bo serca pysznych stają się niezdolne do przyjęcia łaski. Duchu Święty, przybywasz odpowiadając na pragnienie mego serca. Proszę, przyjdź, wypełnij moje myśli, moje pragnienia, kształtuj moje czyny i słowa. Z Twoją pomocą chcę być człowiekiem zdolnym do przyjęcia każdej łaski dla mnie przygotowanej.