Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Bądźcie miłosierni

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Prośmy Jezusa Miłosiernego o ludzi zdecydowanych, którzy ukażą nam nową drogę rozwiązywania trudnych problemów współczesności, abyśmy mogli być wierni Bogu i człowiekowi. Byśmy jako uczniowie Chrystusa mogli głosić prawdę o życiu, które poczyna się w łonie matki, a nie w laboratorium i jest narażone na niszczenie i manipulacje niegodne osoby ludzkiej. Bracia i siostry! Jesteśmy w miejscu, gdzie przed trzynastu laty Ojciec Święty Jan Paweł II zawierzył nas i cały świat Bożemu Miłosierdziu. Orędzie Bożego Miłosierdzia, dzięki apostolskiej posłudze Jana Pawła II, trafiło na podatny grunt. W naszym trudnym świecie, naznaczonym w ubiegłym wieku bezbożnymi, nieludzkimi ideologiami, potrzeba było dobitnego przypomnienia o Miłości, która pochyla się nad człowiekiem, która przebacza, która ratuje przed rozpaczą i która zbawia. Potrzeba było przypomnienia, że bez miłosierdzia nie urządzimy naszego świata na miarę człowieka. Potrzebne było przypomnienie jednego zdania z Ewangelii: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36).

Fragment homilii wygłoszonej w Uroczystość Bożego Miłosierdzia, Kraków-Łagiewniki, 12 IV 2015 r.