Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (21)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce” (J 10,11). Pan Jezus objawia, kim jest i czym jest Jego królestwo, w porównaniach i przypowieściach. Nazwanie siebie pasterzem przemawiało do słuchaczy, dla których pasienie owiec – obok rybołówstwa – było w Galilei częstym zajęciem. Pan Jezus nazwał siebie dobrym pasterzem, w przeciwieństwie do najemnika, który – zamiast bronić owiec przed wilkiem – ucieka, ratując siebie. „Dobry pasterz daje życie” – to się stało w Wielki Piątek na Kalwarii. Każdy z nas jest owcą, za którą dobry pasterz, Wcielony Syn Boży, dał życie. Czyniąc znak krzyża przeżywamy codziennie  miłość Zbawiciela do nas. Jest to miłość wierna, ofiarna, „aż do końca”. Dla małżonków miłość dobrego pasterza, Jezusa, jest źródłem siły duchowej, ciągłym wezwaniem, aby się nawracać. Umierając za nas, owce Jego pastwiska, nie tylko pojednał nas z Ojcem, ale również uczynił nas owczarnią, Kościołem, wspólnotą wierzących. Szczególną owczarnią jest rodzina. Im bardziej małżonkowie, członkowie rodziny, będą żyć tą prawdą, że są owcami Pana Jezusa, owczarnią, którą prowadzi On, dobry pasterz, tym ochotniej i bardziej ofiarnie będą dbać o to, by ufać Mu i przy Nim się gromadzić. „Znam owce moje, a moje Mnie znają” – mówi Pan Jezus. My siebie samego nie dość znamy. Rozczarowujemy się nieraz swoim postępowaniem. Chętnie mówimy, że znamy drugiego człowieka, męża, żonę, dzieci, rodziców, teściów. Ta znajomość jest niekiedy powierzchowna. Wydajemy sądy – w myślach, w słowach – pełne egoizmu, pychy, wyolbrzymiamy przykre zdarzenia z życia małżeńskiego i rodzinnego. Zapominamy w chwili wzburzenia, mając poczucie krzywdy, że małżonek, dziecko – to owca Jezusowa, Jego Krwią odkupiona, a ja mam pomóc drugiemu, by szedł za dobrym pasterzem, Jezusem. „Pragniemy gorąco zalecić odmawianie różańca maryjnego w rodzinach… pobożność maryjna… jest uprzywilejowanym środkiem zasilania komunii miłości w rodzinie i rozwijaniem duchowości małżeńskiej” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, p.61).
Propozycja postanowienia
W niedzielę Dobrego Pasterza trzeba się zastanowić, czy często modlimy się w rodzinie za biskupów, prezbiterów, kleryków, osoby konsekrowane? Czy modlimy się o nowe powołania do służby Bożej? Jakie są nasze rozmowy o księżach? Czy mamy odwagę stanąć w obronie naszych pasterzy?