Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Pierwsza rocznica kanonizacji

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Kanonizacja Jana Pawła II, która odbyła się 27 kwietnia 2014 r., jest pieczęcią stwierdzającą autentyczność świętości człowieka, którego znaliśmy, który towarzyszył nam z bliska na naszych drogach wiary; którego słuchaliśmy i kochaliśmy. Jest naszym obowiązkiem, aby przyszłym pokoleniom mówić o dziełach, jakie prowadził w Kościele, a także o tym, jak wielkim był człowiekiem. Wyniesienie na ołtarze największego z rodu Polaków to niepowtarzalna okazja, aby na nowo zgłębić Jego nauczanie i szukać w nim inspiracji do nieustannego rozwoju duchowego. Od kilku lat Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie upowszechnia i rozwija dziedzictwo, które pozostawił po sobie św. Jan Paweł II, natomiast Sanktuarium Świętego Jana Pawła II jest najważniejszym miejscem kultu świętego Papieża w Polsce. Tutaj, przy Jego relikwiach, modlą się rzesze pielgrzymów z naszej Ojczyzny, jak i spoza jej granic. (…) Niech nauczanie świętego Papieża będzie drogowskazem dla nas kapłanów i dla powierzonych nam wiernych, by w jego świetle podejmować nowe wyzwania, przed jakimi stajemy.

Fragment Listu do kapłanów Archidiecezji Krakowskiej,
Kraków, 14 IV 2015 r.