Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (23)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Bóg jest miłością” – napisał św. Jan (1 J 4,16). Bóg objawił swoją miłość przez to, że „zesłał Syna jako Zbawiciela świata” (1 J 4,14). Apostoł pisze, że „jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu” (1 J 4,15); „kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4,16). „Trwać w miłości – to „trwać w Bogu”. Wyznawać swoją wiarę – to „trwać w Bogu”. Te wspaniałe prawdy o Bogu i naszym życiu odnosimy do życia małżeńskiego i rodzinnego. „Trwać w miłości” małżeńskiej i rodzinnej: wierność, gotowość do przebaczenia i pojednania, szczerość i zasługiwanie na zaufanie, wspieranie się w trosce o życie. Wiarę wyznajemy – szczególnie w rodzinie – przez modlitwę, Mszę świętą niedzielną, rozmowy o Bogu, przez świadectwo codziennego życia opartego na Bogu. „Jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować” (1 J 4,11). Miłość małżeńska, rodzinna ma swe najgłębsze źródła w Bogu, który jest miłością. Przeżywanie tego, że Bóg mnie kocha, pomaga wzrastać w miłości cierpliwej, ofiarnej, ciągle wrastającej i odradzającej się. Pan Jezus w Wieczerniku modlił się do Ojca za uczniów: „zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno” (J 17,11). Modlitwa o jedność, zgodę w małżeństwie trwa wciąż, powinna być codzienną modlitwą samych małżonków i wielu ludzi w intencji małżeństw i rodzin. Modlitwa o jedność wiąże się z prośbą Pana Jezusa: „byś ich ustrzegł od złego”, a także „uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą” (J 17,15.17). Jaka jest prawda o małżeństwie i rodzinie, o płci, miłości, płodności, o życiu od poczęcia do naturalnej śmierci? Dziś podważa się prawdę zawartą w prawie naturalnym i każdą prawdę, którą Bóg przekazał w Dekalogu, przez swego Syna i przez swój Kościół. Podkreśla się na przykład prawo kobiety do antykoncepcji, zabicia nienarodzonego dziecka: „świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata” (J 17,14). „Modlitwa wcale nie jest ucieczką od codziennych obowiązków, lecz dla rodziny chrześcijańskiej stanowi… zachętę do wypełniania wszystkich swoich odpowiedzialnych zadań” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, p. 62).
Propozycja refleksji
Gdzie jest źródło prawdy o człowieku, małżeństwie, rodzinie, miłości, życiu? Jaka jest prawda o mnie, o naszej rodzinie?