Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

NIEDZIELA: Dz 1,1–11; Ef 1,17–23; Mk 16,15–20
JEZUS ZOSTAŁ WZIĘTY DO NIEBA I ZASIADŁ PO PRAWICY BOGA
Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.
R O Z W A Ż A N I E
Wysyłając uczniów, Pan współdziała z nimi, by głoszone słowo Ewangelii zostało przyjęte. Pan współdziała czyniąc znaki potwierdzające Jego obecność, Jego działanie, Jego wolę zbawienia człowieka. Tych znaków nie brak także dziś. Wręcz przeciwnie, jest ich ogromnie dużo. To nie tylko spektakularne uzdrowienia z fizycznych dolegliwości. To każda przemiana ludzkiego serca, które po wielu burzach i zawieruchach odnajduje pokój. To każde odkrycie sensu ludzkiego życia i drogi zbawienia. To każde zwycięstwo nad niszczącą życie słabością. To każde świadectwo odważnej wiary męczenników, którzy nie rezygnują z drogi wiary – nawet za cenę życia. Tak, Pan rzeczywiście potwierdza słowo uczniów znakami.

rs