Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Dzieje Apostolskie wprowadzają nas w życie pierwotnego Kościoła jerozolimskiego. Po wniebowstąpieniu Jezusa i zesłaniu Ducha Świętego Apostołowie stali się nieustraszonymi świadkami ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Nic nie mogło ich powstrzymać przed „głoszeniem Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie” (Dz 5,42). Byli gotowi cierpieć i cierpieli dla Jezusa, dla sprawy, dla której On przyszedł na ziemię. Byli wtrącani do więzienia, byli biczowani, a oni „cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezus” (Dz 5,41). Historia pierwszego pokolenia uczniów Chrystusa powtarzała się w minionych dwudziestu wiekach i nadal powtarza we współczesnym świecie. Dziś chrześcijanie stanowią najbardziej prześladowaną grupę religijną. Dzieje się tak m.in. na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Sprawdzają się słowa Jezusa wypowiedziane w Wieczerniku do uczniów: „Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. (…) Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować” (J 15,18.20).

Fragment homilii wygłoszonej podczas II Europejskiego Kongresu
Sodalicji Mariańskich, Wadowice, 17 IV 2015 r.